ZMC Zaandam

Nu het ZMC volledig operationeel is op haar nieuwe locatie, wordt er op korte termijn gestart met de sloop van het oude ziekenhuis. Gebouw 36 blijft echter gehandhaafd op dezelfde locatie. Deze locatie wordt nu gebruikt door de afdeling psychiatrie.

 

TBP Bouw heeft de opdracht gekregen om zorg te dragen voor alle bouwkundige voorzieningen die nodig waren deze locatie te laten voldoen aan de eisen die men aan een goed functionerende afdeling tegenwoordig mag stellen.

 

Zo heeft TBP Bouw een nieuwe trap geplaatst evenwijdig aan de lift en hebben wij een nieuwe entree gecreëerd aan de zuidgevel van het pand.
Om de overlast tot een minimum te beperken is besloten dat TBP Bouw het project in verschillende fases verdeeld. Fase 1 en 2, de trap en de entree zijn inmiddels gerealiseerd en eind 2017 zullen wij als laatste fase de aanheling van de noordgevel voor onze rekening nemen.

Ontwerp en constructieve tekeningen zijn gemaakt door Arcadis en de W en E installaties zijn uitgevoerd door Engie.

 

“Aandacht voor het geheel, oog voor detail”.

Impressies van het project.  • Opdrachtgever ZMC
  • Architect Arcadis
  • Locatie Zaandam
  • Jaar van Uitvoering 2016-2017