Funderingsherstel

TBP Bouw is gespecialiseerd in funderingsherstel. Hierbij komt dat wij nog als extra specialisatie het herstellen van fundering in kleine ruimten en onder monumentale panden hebben.

In de Amsterdamse binnenstad heeft TBP Bouw diverse woon/winkel panden kunnen voorzien van een geheel of gedeeltelijke nieuwe fundering. Een goede fundering vormt de basis van kwalitatief hoog­waardig vastgoed. In samenwerking met vaste bouwpartners vernieuwen we funderingen en leggen we kelderbakken aan. TBP Bouw beschikt hiervoor over modern materieel, deskundige vaklieden en gedegen kennis van grondsoorten.

 

Uitgangspunt hierbij is voor TBP Bouw altijd: Aandacht voor het geheel, oog voor detail.

Impressies van het project.  • Opdrachtgever
  • Architect
  • Locatie
  • Jaar van Uitvoering